Category Archives: Publicacións

“A grafía dos mapas”

A grafia dos mapas
A grafia dos mapas

“A grafía dos mapas” é un libro de 71 páxinas escrito por Lupe Gómez en galego, publicado pola editorial Toxosoutos no ano 2011 con ISBN 9788492792757.

Conta nas súas paxinas o relato da nena Fela e como esta nena vestida de Fela xoga cos Felos maiores e os sentimentos que nela esperta.

“O Ciclo do Entroido”

O-ciclo-do-Entroido-de-practica-social-comunitaria

Baixo o título de “O ciclo do Entroido de práctica social comunitaria a obxecto” recolle a modo de actas as conferencias do III congreso de Patrimonio Etnográfico do estudio sobre o Entroido, organizado polo Centro de Cultura Popular “Xaquín Lorenzo Fernández” e editado pola Deputación Provincial de Ourense. Coordinado por X. Antón Fidalgo Santamariña, Xosé Manuel Cid Fernández, Xulio Fernández Senra, Mariló Fernández Senra.

Documento de 108 paxinas que en 4 paxinas recolle a conferencia de titulo “Os Felos de Maceda” de Luís del Campo Prol con fotografías de Xoel Gómez con ISBN 978-84-693-0140-1
Dep. Legal OU 27-2010

Máis información:
RAIGAME
Apdo. 484
Telf/fax: 988 249493
32080 – Ourense
ccpraigamepublicacions@depourense.es
ccpxaquinlorenzo.depourense.es

“As caras do Entroido Ourensán”

As caras do Entroido Ourensan
As caras do Entroido Ourensan

Baixo o titulo “As caras do Entroido Ourensán” publica en marzo do ano 2009 a Deputación de Ourense un compendio que recolle textos e fotografías dos entroidos máis tradicionais non só da provincia de Ourense senón facendo referencia os entroidos veciños do resto da xeografía galega e tamén de Asturias, León e norte de Portugal.

Coordinado por Xosé Antón Fidalgo Santamariña e Domínguez Castro, Carolina, (tr.) Touza de Dios, María, (il.)

Libro de 376 páxinas; 25 x 24,5 cm. Edición rústica en galego, ISBN: 8496503968

“O Carnaval en Galicia”

o carnaval en Galicia

O carnaval en Galicia é unha rigorosa e amena monografía de Federico Cocho, con fotografías de Manuel G. Vicente, sobre o entroido. O carnaval, tempo que precede á Coresma no calendario tradicional, é a festa da transgresión e da burla, que é tamén purificación, parodia, rexoube na representación do mundo. As súas raíces afondan na memoria máis antiga da nosa cultura e, a pesar das prohibicións cíclicas ao longo da historia, rexorde cun pulo sorprendente. Este rigoroso traballo de campo leva ao lector a través das máis diversas e carnavalescas paisaxes da nosa xeografía: as máscaras da cultura rural, os Momos e Mecos, Os Felos de Maceda, os míticos Cigarróns, os Troiteiros de Bande, os rechamantes Xenerais do Ulla, os Merdeiros de Vigo, Peliqueiros, Pantallas, Tamborradas de Viana do Bolo, Foleiros de Sande, Marfois, Choqueiros, Zarrampallos, Madamas e Galáns de Cobres… E tamén a rica tradición do carnaval nas vilas e cidades: o Urco e o Ravachol de Pontevedra, os apropósitos coruñeses… Un libro que afonda na profunda significación da festa.

O carnaval en Galicia publicado por Edicións Xerais e do autor Federico Cocho é unha publicación importante e un referente para o estudio da festa do Entroido en Galicia, e por suposto falando dos distintos Entroidos dedica unha parte a falar das peculiaridades do Entroido de Maceda e a súa figura principal: “O Felo”.

Libro editado o 18 de xaneiro de 2008 por Edicións Xerais dentro da colección Turismo / Ocio – Montes E Fontes – Monografías, de tapa branda é 280 páxinas, 23×15 cm ISBN: 9788497826983

“Entroidos da Provincia”

Entrodios-da-provincia
Entrodios-da-provincia

Baixo a coordinación de Fernando Rodríguez Nespereira, a supervisión de Pedro Araújo Nespereira, Belén Gómez Quevedo, José Carlos Sierra Rodríguez, Modesto González Fernández. Fotografía e textos de Tomás Vega Pato contando ca participación dos arquivos fotográficos de Eduardo Núñez, Moncho, Iñaqui Osorio, Tomás Pérez Hernández, Xosé Lois Vázquez, Xan, Concello de Laza, Concello de Trives e Concello de Verín editase polo Padroado Provincial de Turismo de Ourense o folleto “Entroidos da Provincia” cunha breve reseña sobre o Felo de Maceda no apartado de outros entroidos.

“A Máscara Ibérica”

A máscara Ibérica
A máscara Ibérica

Publicada en Portugal e en España en portugués e en castelán, “Máscara Ibérica (Vol I)” constitúe un estudo rigoroso efectuado por antropólogos, destacando un conxunto de imaxes que mostran a forza da máscara mentres manifestación cultural, asociando fabrícoo, o uso e a simboloxía, e integrase nun proxecto promovido pola Progestur, que incluíu unha exposición itinerante sobre a mesma temática, potenciando a divulgación das máscaras tradicionais dalgunhas das rexións dos países ibéricos e contribuíndo para a investigación e divulgación dos rituais con máscaras, tantas veces conectados a cultos celtas ancestrais, relacionados cos ciclos de vida, o movemento dos astros, a fertilidade,  a festa.

Evidenciando unha concepción gráfica moderna, profusamente ilustrado, con belas imaxes a páxina enteira das máscaras ibéricas (portuguesas, galegas e castelás) este libro constitúe o primeiro levantamento a nivel etnográfico e cultural sobre as máscaras, as prácticas que lles están asociadas e as invocacións ancestrais que se atopan enraizadas na cultura dos pobos ibéricos. Incluíndo textos de diversos especialistas, António Pinelo Tiza, Bernardo Calvo, A. Fidalgo Santamarina, Oriana Alves e unha introdución de Pinharanda Gomes, o álbum (en portugués e castelán) coordinado e con Fotografía de Hélder Ferreira, trata das festas, tradicións e, en particular, dos Entrudos, para mostrar a relevancia da máscara na caracterización etiolóxica e artística, como obxecto conectado a cultos e festividades onde a vida e a morte cohabitan ao ritmo das sensacións da celebración dos sentidos. O volume inclúe mapas xeográficos  que sinalan as principais localidades onde aínda se manteñen festividades en que a máscara é o elemento aglutinador das multitudes que aí acorrem e unha bibliografía específica sobre o tema. Un CD áudio está anexionado á páxina final do volume, contendo dous programas de Manuel Vilas Boas na TSF sobre o Entrudo de Lazarim.

Autores: Tiza, António Pinelo | Ferreira, Hélder | Calvo, Bernardo | Fidalgo Santamariña, José Antonio | Alves, Oriana | Gomes, Pinharanda, publicado por Ediçôes Caixotim (Porto) no ano 2006 con 191 páxinas, ISBN: 978-972-8651-90-9

Máis información: Facebook Mascara Iberica
http://www.facebook.com/R.IbericaMascara

“Carnavales de Galicia”

Carnavales de Galicia
Carnavales de Galicia

“Carnavales de Galicia” é unha pequena guía dentro da colección Galicia en guías 2005 publicado este ano de 2005 polo xornal “La Voz de Galicia”.

Ocupa o sexto lugar en guías e reseña o Entroido de Maceda ca descrición desta festa acompañada de fotos das distintas actividades que conforman esta festa.

“O Entroido Galego”

O Entroido Galego
O Entroido Galego

Minilibro de Federico Cocho publicado pola editorial A Nosa Terra no ano 2001, Esta colección persegue ahegar ao lector, de forma sintetizada e sucinta, temas e personaxes importantes da nosa literatura, do noso arte e da nosa historia. Ao cabo, saber o que fomos axuda a coñecer o que somos.

Libriño de bolsillo de 62 páxinas de tapa dura en galego e ISBN: 9788495350213

“Tempos Serodios”

Tempos Serodios Emilio Arauxo
Tempos Serodios Emilio Arauxo

Baixo o título “Tempos Serodios” publicase no ano 1996 pola editorial “Edicións do Cumio” un libro de 200 paxinas en galego de Emilio Arauxo con ISBN 9788482890180.
Destaca entre todos os relatos de Emilio Arauxo a historia dun Felo que nas súas andainas chega o pobo de Arnuide, e o acercarse co son das chocas fai tolear a unha vaca, e o episodio divertido que alí acontece.