Benvidos

Este espazo foi creado sen animo de confrontación nin polémicas. É mais ben un espazo para recopilar todo tipo de información dun persoaxe emblemático como é o Felo.

Unha ardua tarefa a de recoller toda esta información e xuntala no mesmo espazo.

Só móvenos un sentimento: o de conservar e dar a coñecer todas as suas facetas. Dende logo habrá puristas que non esten de acordo co que outros afirmen e escriban .

O único que sei é que pola decada dos 80 estivo a piques de caer no esquecemento. Está claro que para non morrer habrá que evolucionar e adaptarse os novo tempos sen perder a súa esencia e iso creo xa é un logro.