Socios:

Hai catro tipo de socios:

  • Os fundadores.
  • Os numerarios, que ingresan a posteridade da acta fundacional.
  • Os honorarios, que son elixidos nunha asemblea por ter colaborado coa Difusión do Felo de modo altruísta
  • Os infantís que non pagaran cuota ata os 16 ano onde poderán expor as súas opinións pero non teñen dereito a voto.

 

-A cota por socio pasa a ser de 10€ por persoa, os nenos menores de 16 anos non pagan cota e a partir de dúas persoas nunha mesma casa a cota será de 5 €, é dicir, un membro paga 10 € tres membros pagarán 25€.

-Os menores de 16 deberán estar representados por un titor, por iso é importante incluír o nome dos nenos cando se pague a cota.

-A cota cobrarase por banco, facilitando os socios o nº de conta para que a asociación pase os recibos todos xuntos, si alguén non está de acordo deberá pagar a cota na conta da asociación (Novagalicia Banco),axúntase un formulario., tamén se poderá pagar en mao.

– A asociación ten un seguro de Responsabilidade Civil para evitar calquera percance non grato só para os socios.

Socios Honorario

  • Ano 2003 Sr Manolo Garrido Silva (Vilar de Cans). Artesán de carautas
  • Ano 2015 Emilio Arauxo Poeta , fotógrafo, edtitor , traductor galego e sobre todo etnogáfo.