“A Máscara Ibérica”

A máscara Ibérica
A máscara Ibérica

Publicada en Portugal e en España en portugués e en castelán, “Máscara Ibérica (Vol I)” constitúe un estudo rigoroso efectuado por antropólogos, destacando un conxunto de imaxes que mostran a forza da máscara mentres manifestación cultural, asociando fabrícoo, o uso e a simboloxía, e integrase nun proxecto promovido pola Progestur, que incluíu unha exposición itinerante sobre a mesma temática, potenciando a divulgación das máscaras tradicionais dalgunhas das rexións dos países ibéricos e contribuíndo para a investigación e divulgación dos rituais con máscaras, tantas veces conectados a cultos celtas ancestrais, relacionados cos ciclos de vida, o movemento dos astros, a fertilidade,  a festa.

Evidenciando unha concepción gráfica moderna, profusamente ilustrado, con belas imaxes a páxina enteira das máscaras ibéricas (portuguesas, galegas e castelás) este libro constitúe o primeiro levantamento a nivel etnográfico e cultural sobre as máscaras, as prácticas que lles están asociadas e as invocacións ancestrais que se atopan enraizadas na cultura dos pobos ibéricos. Incluíndo textos de diversos especialistas, António Pinelo Tiza, Bernardo Calvo, A. Fidalgo Santamarina, Oriana Alves e unha introdución de Pinharanda Gomes, o álbum (en portugués e castelán) coordinado e con Fotografía de Hélder Ferreira, trata das festas, tradicións e, en particular, dos Entrudos, para mostrar a relevancia da máscara na caracterización etiolóxica e artística, como obxecto conectado a cultos e festividades onde a vida e a morte cohabitan ao ritmo das sensacións da celebración dos sentidos. O volume inclúe mapas xeográficos  que sinalan as principais localidades onde aínda se manteñen festividades en que a máscara é o elemento aglutinador das multitudes que aí acorrem e unha bibliografía específica sobre o tema. Un CD áudio está anexionado á páxina final do volume, contendo dous programas de Manuel Vilas Boas na TSF sobre o Entrudo de Lazarim.

Autores: Tiza, António Pinelo | Ferreira, Hélder | Calvo, Bernardo | Fidalgo Santamariña, José Antonio | Alves, Oriana | Gomes, Pinharanda, publicado por Ediçôes Caixotim (Porto) no ano 2006 con 191 páxinas, ISBN: 978-972-8651-90-9

Máis información: Facebook Mascara Iberica
http://www.facebook.com/R.IbericaMascara